Testa er anslutningshastighet!

Både TCP & UDP testas samt upp & ner laddning vilket ger er en bra 0ch korrekt test på vilken hastighet ni har!

Testa flera gånger samt vid olika tillfällen
så får ni fram ett bra medelvärde för er hastighet.
 

 

Initiera test mot AC-NET i Malå

Initiera test mot Telia Internet i Stockholm

 

 

Om Inter Velocity
Programvaran är utvecklad av
Jonnie Stenberg.
Förbehåller mig rätten till ändringar och eventuella scriptfel.
Produkten är utvecklad för Linux,Unix apache, NT/IIS samt windows 2000 server.
Som källa till produkten gäller
UDP protokoll hantering efter
Microsoft MSDN #348989558 samt
TCP protokoll enligt Microsoft MSDN
#348989691 samt isworld.com
Produkten är en del av InterBlue
samt Javadelen för db enligt xpeedo -- ornprod. diaset icon002.021126-02